top of page
Graciouscosmetics logo

EMB TEST

Dagelijks stroomt er 7000 liter bloed door onze bloedvaten. Dus kan je wel stellen dat wij hieruit heel veel informatie kunnen halen over jouw gezondheid. Ons vasculair systeem is een transportmiddel voor zuurstof, voedingsstoffen, vitamines, mineralen, hormonen en afvalstoffen van cel tot cel in ons ganse lichaam. Bijkomend is ons bloed een temperatuurregelaar en de kern van ons afweersysteem.

In de reguliere geneeskunde worden bloedtesten ingezet om ziektes op te sporen, schildklierafwijkingen vast te stellen, bloedarmoede, ijzertekort, infecties en auto-immuunziektes aan te tonen.

In de orthomoleculaire geneeskunde wordt de EMB-test ingezet.

EMB ofwel Energetische Morfologische bloedtest is een testmethode waarbij door middel van een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. EMB test is een holistische benadering die preklinische en energetische belastingen kunnen aantonen. Bijkomend ook voedingstekorten en intoleranties. De EMB-test is complementair op een reguliere bloedtest omdat zij een uitgebreide weergave biedt over jouw gezondheidstoestand en zo een antwoord kan bieden op jouw klachten.

Wat is ‘Energetisch’? Alle cellen in het lichaam hebben een cel-eigen energetische waarde (trilling=energie). Deze energetische waarde wordt via resonantie gemeten waarna een totaal overzicht van de fysieke en mentale gezondheid zichtbaar wordt. Het apparaat zendt een orgaan specifieke trilling uit en ontvangt deze terug van het orgaan. Het verschil tussen het verzonden en ontvangen signaal wordt omgezet waarna duidelijk te zien is hoeveel functieverlies er in een bepaalde cel is ontstaan. Bloed bevat ook energetische trillingen/waarde. Ons lichaam geeft op trillingsniveau aan wat er nodig is om weer in balans te komen. Alles is energie, zegt Einstein en je energie zegt alles over jouw gezondheid en emotioneel welbevinden.

Voor wie is de EMB Test geschikt?

 • Elke persoon die open staat voor complementaire zorg en een motivatie heeft om adviezen en supplementen op te volgen. (En zich ook de beperking van complementaire zorg beseft.)

 • Elke persoon die op zoek is naar aanvullende en complementaire behandelingen, die zich richten op de oorzaak van hun gezondheidsproblemen in plaats van alleen symptomen te behandelen.

 • Elke patiënt die regulier al gescreend is en waar men ‘niet’ uit komt.

 • Preventief: Een check-up geeft mogelijkheden, alleen zullen uitslagen soms gezien moeten worden als pre-stadia en zodoende mogelijk preventief behandeld worden.

 

Een EMB-test bestaat uit 4 onderdelen: een hematologische scan, een levend bloed analyse, een bio-resonantiescan en een klinische anamnese door onze orthomoleculaire therapeut.

 

Wat wordt er precies getest met een EMB bloedanalyse?

 • Basis Hematologie

 • Microscopisch Bloedonderzoek

 • Homeostatisch evenwicht

 • 16 Vitamines & Vitamines totaal

 • 15 Mineralen & Mineralen totaal

 • Omega 3 vetzuren & Balans

 • Hormonen

 • Neurotransmitters

 • Stress parameters

 • Acupunctuur Meridiaan

 • Energetische pathogeen belasting

 • Darm parameters

 • Energetische blokkades (1/2)

 • Energetische blokkades (2/2)

 • PNI verstoring

 • Energetische Intoleranties

 

Volgende verstoringen in het lichaam kunnen onder andere worden aangetoond door een EMB-test:

 • Darmverstoring

 • Parasieten- en schimmelbelasting

 • Leverbelasting

 • Pancreasinsufficiëntie

 • Bacteriële belasting

 • Virale belasting

 • Toxische belasting

 • Lymfe belasting

 • B-12 status

 • Vitaminen-, mineralen-, spoorelementenpanel

 • Adrenale status

 • pH-balans

 • intoleranties & allergenen

 • Hormonale veranderingen

 • Mentale en emotionele stress

 

Naast de verstoringen wordt ook volgende reguliere waarden gemeten:

 • Trombocyten (aantal bloedplaatjes)

 • Rode Bloedcellen (Erytrocyten)

 • Witte Bloedcellen (Leukocyten)

 • Hemoglobine (Hb)

 • Hematocriet (Ht)

 • Mean Corpuscular Volume (MCV)

 • Mean Corpuscular Hemoglobine Concentration (MCHV)

 

EMB test voert metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladviezen, welke onder ‘natuurgerichte geneeswijzen’ valt, deze zijn niet wetenschappelijk onderzocht. Deze vervangen nooit de diagnostiek, verpleging en verzorgen vanuit de reguliere gezondheidszorg.

De resultaten van de EMB bloedtest zijn voor de orthomoleculaire therapeut een meerwaarde voor het geven van een advies naar een gezonde levensstijl en een emotioneel, evenwichtig welbevinden voor de cliënt. Onderzoek heeft aangetoond dat 70 tot 80% van de cliënten verbetering opmerkt na het volgen van het orthomoleculaire advies. De suppletie & voedingsadviezen die worden gegeven zijn wel wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd.

 

Een EMB test kan niet online worden geboekt, omdat vooraf steeds een orthomoleculair consult dient te worden gereserveerd.

bottom of page